Informace pro pozůstalé

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jak postupovat při úmrtí Vaší blízké osoby

 
"Proměny světa a tep lidských srdcí. A v každém okamžiku umírá člověk, nebo se rodí..." (ze seriálu Sanitka)

V případě úmrtí v domácím prostředí, neodkladně kontaktujte praktického lékaře zesnulého, nebo volejte záchrannou službu na čísle 155, případně na čísle intergrovaného záchranného systému 112. Po příjezdu lékaře dojde k vystavení ohledacího listu. Ten poté předáte pracovníkům pohřební služby.

Pokud Vám sdělí informaci o úmrtí Vašeho blízkého zdravotnické zařízení, kontaktujte Vámi vybranou pohřební službu telefonicky, případně osobně.

Avšak pamatujte!!!! Volba pohřební služby závisí vždy na Vás za jakýchkoli okolností!!!
 
 
 
 

Mám nárok na placené volno při pohřbu??

 
Touto problematikou se zabývá Zákoník práce (262/2006 sb.), který upravuje všechny pracovně-právní vztahy. Detaily náhrady pracovního volna se ovšem zabývá přímo nařízení vlády č.590/2006 sb. které stanovuje okruh a rozsah jiných důležitých a osobních překážek v práci. Podle uvedeného nařízení vlády si tedy pracovní volno na pohřeb s náhradou mzdy nebo platu může vzít osoba v nejbližším příbuzenském vztahu a člověk, který žil se zemřelým/ou ve společné domácnosti. Vyhláška zahrnuje i ty, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance. Zákon už ale nepamatuje na vykonavatele pozůstalosti, který sice může zkusit požádat zaměstnavatele o pracovní volno, ale už bez náhrady mzdy.

Takže jednodušeji, bez studování výše uvedených zákonů a nařízení:

  • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
  • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.
  • nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob

A ještě přehledněji:

Pokud někomu zemře manžel/ka, druh/družka či dítě, má nárok na celkem 2 dny pracovního volna s náhradou mzdy a 1 další den bezprostředně na účast na pohřbu.

V případě úmrtí dalších rodinných příslušníků jako jsou rodiče, sourozenci, babička, dědeček, tchán/tchyně, švagr/švagrová či snacha nebo zeť je možné v práci nárokovat již jen 1 den k účasti na pohřbu. Další 1 den může uplatnit ten, kdo zařizuje pohřeb. (Tedy ten, kdo je jako objednavatel pohřbu uvedený v objednávce pohřbu u pohřební služby, může žádat celkem o 2 dny – jeden den na obstarání pohřbu a další den na účast na pohřbu. To nikdy nelze stihnout ve dvou dnech po sobě následujících.)